Mijn favorieten

Verkoop

Dagelijks zien wij dat verkopers door een verkeerde aanpak niet het maximaal haalbare bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om de opbrengst van de woning maar ook vaak over de voorwaarden en de afdekking van risico’s. Door het inschakelen van een expert voorkomt u deze problemen. Hoewel sommigen een makelaar als een uitgave zien, is de praktijk dat een makelaar u juist geld bespaart.

Vrijwel elke eigenaar die overweegt te verkopen, wil dat tegen een zo hoog mogelijke prijs en binnen een acceptabele periode. Die doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, indien u de verkoop planmatig aanpakt en rekening houdt met de marktsituatie. 

Het vaststellen van de waarde en vraagprijs is één van de belangrijkste onderdelen. Hierin schuilt namelijk een groot risico: teveel vragen voor uw woning kan tot gevolg hebben dat serieuze kopers worden afgeschrikt en dat de woning lang te koop staat. Mensen vragen zich na een tijdje vaak af waarom de woning niet verkocht is en dat werkt negatief op de opbrengst. Te weinig vragen is uiteraard ook niet de bedoeling. Wij als makelaar kunnen u hierin perfect begeleiden.
 

Uw huis verkopen via Bolck Makelaardij

Stap 1. Taxatie van de woning
Stap 2. De verkoopstrategie
Stap 3. De bezichtigingen
Stap 4. Professioneel onderhandelen
Stap 5. De koopakte
Stap 6. De laatste inspectie
Stap 7. Verkocht!
 

Stap 1. Taxatie van de woning

Als eerste staat er een inspectie van uw woonhuis op het programma om de bouwkundige staat te bepalen. Met ons inzicht in de regionale huizenmarkt kunnen wij daarna, uiteraard in overleg met u, een reële vraagprijs vaststellen. Naast de eerste inspectie van uw woonhuis, verrichten wij juridisch onderzoek naar de volgende zaken:
- kadastrale recherche;
- erfpacht en erfdienstbaarheden;
- overige rechten en plichten.

U kunt er met ons voor kiezen een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Dit houdt in dat een onafhankelijk bureau uw woonhuis keurt en een rapport opmaakt van de bouwkundige staat. Een dergelijke keuring betekent zekerheid voor zowel koper en verkoper. 
 

Stap 2. De verkoopstrategie; het persoonlijk verkoopplan

Samen met u bespreken wij welke promotiemiddelen we het beste kunnen inzetten om uw woonhuis zo goed mogelijk aan te bieden op de markt. Promotiemiddelen zijn bijvoorbeeld:
- presentatie van uw woning op www.funda.nl;
- presentatie van uw woning op www.bolckmakelaardij.nl;
- presentatie van uw woning op social media (Facebook, Twitter, LinkedIn);
- plaatsen van een tuinbord;
- opname van uw woning in het NVM-uitwisselingssysteem;
- presentatie van uw woning bij andere NVM-makelaars in de regio;
- adverteren (regionaal of landelijk dagblad/woonmagazines).
 

Stap 3. De bezichtigingen

Wanneer wij aspirant kopers voor uw huis gevonden hebben, maken wij een afspraak voor een bezichtiging. Wij zorgen ervoor dat de toekomstige koper een goed beeld van uw woonhuis krijgt. Dit is van groot belang voor de onderhandelingen in een later stadium. 
 

Stap 4. Professioneel onderhandelen

Wanneer er een geschikte koper is gevonden, onderhandelen wij namens u met de koper of diens makelaar. Het hele proces, vanaf het eerste bod tot en met de uiteindelijke overeenstemming, wordt met u besproken. 
 

Stap 5. De koopakte

Wanneer de onderhandelingen tot een overeenkomst hebben geleid, maakt ons kantoor de koopakte op. Deze wordt met de koper en u besproken en vervolgens ondertekend. Er worden tevens afspraken gemaakt over de eventuele overname van roerende zaken.
 

Stap 6. De laatste inspectie

Voor de eigendomsoverdracht bekijken wij, samen met u en de koper, uw huis om er zeker van te zijn dat alles is zoals overeengekomen. Deze laatste inspectie vindt vlak voor het tekenen van de akte bij de notaris plaats. Dit is ook het moment om samen de meterstanden te noteren, uitleg te geven over installaties en eventueel uw nieuwe adres door te geven voor het doorsturen van de post.
Ten slotte begeleiden wij u bij de notaris. Wij zorgen ervoor dat de notaris, de koper en u als verkopende partij, de akte krijgen. Er wordt met u een tijd en datum afgesproken voor de levering bij de notaris. Tijdens het bezoek aan de notaris zijn wij bij u als adviseur, getuige en woordvoerder.


Stap 7. Verkocht!

Na het bezoek aan de notaris is de verkoopprocedure afgerond.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarmee, ook na de eigendomsoverdracht, altijd bij ons terecht.