Mijn favorieten

WOZ taxaties


In januari of februari krijg je een WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken). De gemeente bepaalt de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden, etc.) binnen de eigen gemeentegrenzen. In de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van bijvoorbeeld jouw woning die door de gemeente is vastgesteld. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd. De WOZ is bijvoorbeeld de grondslag voor de eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalheffing, watersysteemheffing, erf- of schenkbelasting.
De WOZ-waarde van jouw woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2016 is de waardepeildatum 1 januari 2015. Uw gemeente baseert de waarde van jouw woning onder meer op de ligging, inhoud- en oppervlaktegegevens.

 

Twijfelt u over uw WOZ-aanslag?

Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat jouw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.
In dat geval betaal je ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is. Hoe hoger de vastgestelde WOZ-waarde, hoe meer je betaalt. Een te hoge WOZ-waarde kan voor jou dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin. Bolck Makelaardij & Taxaties kan je helpen als je bezwaar gaat maken.

Met deze WOZ-calculator reken je uit of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.