Mijn favorieten

Taxaties

Wat is jouw onroerend goed waard?
Ben je benieuwd naar de waarde van bijvoorbeeld jouw woning, bedrijf, perceel of agrarisch onroerend goed? Een taxatie, oftewel een deskundige schatting van de waarde van jouw onroerend goed, geeft hier antwoord op. Bij Bolck Makelaardij & Taxaties kan je terecht voor alle soorten taxaties. (WOZ, NWWI)

Alles begint eigenlijk met een juiste taxatie van jouw onroerend goed, een taxatierapport kan worden opgemaakt voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden: aankoop, verkoop, financiering, overname (bijvoorbeeld binnen de familie), herbouwwaarde voor de verzekering, onteigening, huurwaarde en vaststelling van de waarde voor de belastingdienst (bijvoorbeeld registratie en successie).


Vraag direct een taxatie aan via onderstaand formulier of neem contact met ons op voor een afspraak!
  

Zowel jij als jouw geldverstrekker moeten op de inhoud van een taxatierapport kunnen voortbouwen, daarom komt bij het uitvoeren van een taxatie heel wat kijken.
Wij taxeren op een afgesproken tijdstip jouw woning. Hiervoor hebben wij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van jouw woning nodig. We controleren en beoordelen de zaken die van invloed zijn op de uiteindelijke waardebepaling zoals:

  • actuele marktsituatie (vraag en aanbodverhouding);

  • bouwkundig constructie;

  • staat van onderhoud en materiaalgebruik;

  • indeling, voorzieningen en vloer;

  • inhoud en oppervlakte;

  • bijzonderheden aan de woning, zoals ligging, omgeving en functionele indeling 

  • bestemmingsplan;

  • kadastrale gegevens controleren en nagaan van de eigendomssituatie en eventuele rechten en plichten die zijn gekoppeld aan de woning en de grond (bijv. recht van overpad, erfpacht);

  • milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging.

Wij zullen het onroerend goed opnemen, onderzoek verrichten bij het kadaster, de gemeente en andere relevante bronnen. Hierbij moet je denken aan in- en externe databanken, bestanden met actuele marktprijzen en het eigen archief. Uiteraard zullen wij als taxateur ook de directe omgeving aan een onderzoek onderwerpen. Uiteindelijk wordt alle informatie en de waarde overzichtelijk en duidelijk verwoord in het taxatierapport.

Wij leggen onze bevindingen vast in een taxatierapport voorzien van een onderbouwing. In de uitgebreide NVM-database kunnen wij voldoende referentieobjecten vinden die voor deze onderbouwing kan worden gebruikt. NVM-makelaars hanteren een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kan je, afhankelijk van jouw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is echter geen garantie dat je de hypotheek of het geld krijgt. 
 
Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur de taxatie uitvoert. Dat kan bij Bolck Makelaardij & Taxaties, jouw NVM-makelaar die bij uitstek geschikt is om voor jou een taxatie uit te voeren. Wij zijn ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en is gecertificeerd deskundige op het gebied van Woningmakelaars en Woningtaxateurs, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en WOZ-taxateur. Periodieke hercertificering is bij ons verplicht, waardoor de kwaliteit van de kennis gewaarborgd blijft. Daarnaast streven wij ernaar om taxaties binnen één week af te ronden. U kunt dus rekening op snelle actie van onze kant!
 
Wij als NVM-makelaar zijn zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. De brede praktijkervaring en het NVM-uitwisselingssysteem, als informatiebron, geven garantie op een goede en zo objectief mogelijke taxatie. Het NVM-uitwisselingssysteem is een computersysteem dat NVM-makelaars dagelijks op de hoogte stelt van bewegingen op de onroerend goed markt en geeft inzicht in vraag en aanbod binnen het werkgebied. Eén van de essentiële punten om de waarde van een onroerend goed te bepalen.
 
Met de NVM-makelaars van Bolck Makelaardij & Taxaties houd je een goed gevoel over aan de taxatie. Mede dankzij de erecode en de permanente opleidingen van de NVM wordt jouw woning getaxeerd door echte professionals.

In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en het VastgoedCert register is Paulien Bolck gecertificeerd in de deskundigen Kamer Wonen.
In het VastgoedCert register is Gerald Bolck gecertificeerd in de volgende vier deskundigen kamers: Wonen/MKB, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en WOZ, hierdoor draagt hij de titels RMT (Registermakelaar-Taxateur VastgoedCert) en RT (Register-Taxateur VastgoedCert). Daarnaast is Bolck Makelaardij & Taxaties ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).