Mijn favorieten

Onze werkwijze

Zowel jij als jouw geldverstrekker moeten op de inhoud van een taxatierapport kunnen voortbouwen, daarom komt bij het uitvoeren van een taxatie heel wat kijken.
Wij taxeren op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor hebben wij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. We controleren en beoordelen de zaken die van invloed zijn op de uiteindelijke waardebepaling zoals:
  • actuele marktsituatie (vraag en aanbodverhouding);
  • bouwkundig constructie;
  • staat van onderhoud en materiaalgebruik;
  • indeling, voorzieningen en vloer;
  • inhoud en oppervlakte;
  • bijzonderheden aan de woning, zoals ligging, omgeving en functionele indeling 
  • bestemmingsplan;
  • kadastrale gegevens controleren en nagaan van de eigendomssituatie en eventuele rechten en plichten die zijn gekoppeld aan de woning en de grond (bijv. recht van overpad, erfpacht);
  • milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging.
Wij zullen het onroerend goed opnemen, onderzoek verrichten bij het kadaster, de gemeente en andere relevante bronnen. Hierbij moet je denken aan in- en externe databanken, bestanden met actuele marktprijzen en het eigen archief. Uiteraard zullen wij als taxateur ook de directe omgeving aan een onderzoek onderwerpen. Uiteindelijk wordt alle informatie en de waarde overzichtelijk en duidelijk verwoord in het taxatierapport.

Wij leggen onze bevindingen vast in een taxatierapport voorzien van een onderbouwing. In de uitgebreide NVM-database kunnen wij voldoende referentieobjecten vinden die voor deze onderbouwing kan worden gebruikt. NVM-makelaars hanteren een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is echter geen garantie dat je de hypotheek of het geld krijgt. 

Ten slotte hechten wij veel waarde aan een goede en duurzame relatie met onze klanten, de klant is bij ons nog altijd koning. Dat betekent dat we jouw vraag en situatie centraal stellen en in overleg tot een waardebepaling komen.